Privacy statement

Inleiding

Dit zijn de privacy voorwaarden van Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01060062. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV via onze website/webshop www.haismascheepsmotoren.nl.

Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens

Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het aanmaken en behouden van een webshop account, het (laten) versturen van bestelde producten, voor de naleving van geldende regelgeving, het voorkomen van fraude en witwassen van geld, het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing en nieuwsbrief) en het verrichten van marktonderzoek. Het verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten.

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens

Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV heeft de volgende reden(en) voor het verwerken van de gegevens omdat:

  • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
  • De verwerking in is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang;
  • De gerechtvaardigde belangen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn voor Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV in dit geval direct marketing doeleinden.
  • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyvoorwaarden:

  • (voor- en achter)naam
  • Adres
  • Postcode en Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Verzameling van persoonsgegevens

Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV biedt een webshop in scheeps- & industriemotoren, onderdelen en accessoires. Om de dienstverlening aan u optimaal te laten verlopen, werkt zij samen met pakketbezorger DHL en ICT ondersteuner Basticom. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u op onze website een account bij ons aanmaakt. Incidenteel kan Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen, bijvoorbeeld telefonisch of via het contactformulier. Uw gegevens worden verwerkt met behulp van onze IT systemen en deze geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV kan uw persoonsgegevens binnen de gelieerde onderneming, Power Supply Europe B.V. verstrekken, maar ook aan derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde.

Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV niet verantwoordelijk is voor de privacy voorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV werkt samen met externe partijen, dit zijn D.H.L. en Basticom, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens. Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV zal uw persoonsgegevens niet uitwisselen aan ondernemingen die gelegen zijn buiten Europa of die niet vallen binnen de EER.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV verwijdert uw persoonsgegevens indien u uw account deactiveert.

Rechten

U heeft recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV via mhaisma@haismascheepsmotoren.nl of per brief naar Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV, Kelvinstraat 5 8861 ND Harlingen. Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan het onderdeel van Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV waarmee u zaken doet of gebruik maken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies voor managementinformatie

Op haar website verzamelt Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina’s en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

Wijziging van de Privacyvoorwaarden

Haisma Scheeps- & Industriemotoren BV kan deze Privacyvoorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contact

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming Marie Haisma via telefoonnummer 0517-418411 of het contactformulier op onze website.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies